اقتصاد نشان دهنده درآمد ضعیف تر

ویلسون از مورگان استنلی می گوید که اقتصاد نشان دهنده درآمد ضعیف تر است.

«بسیاری از داده‌های کلان پیشرو که روی آنها تمرکز می‌کنیم، در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند.”

علاوه بر این، کاهش تورم به معنای کاهش قدرت قیمت گذاری برای شرکت ها است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط