اقتصاد کانادا وارد یک رکود متوسط خواهد شد

رویال بانک کانادا (RBC):

اقتصاد کانادا وارد یک رکود متوسط خواهد شد.

تخمین زده میشود که رشد اقتصاد کانادا در سال 2023 به طور متوسط 0.8 درصد خواهد بود.

کاهش رشد در سه ماهه دوم و سوم سال آینده پیش بینی می شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط