امکان رشد اقتصاد چین در سال جاری

مشاور بانک خلق چین: چین در سال جاری می تواند به رشد اقتصادی کمی بالاتر از 5 درصد دست یابد.

اقتصاد چین می تواند از “ژاپنی شدن” اجتناب کند.

چین فضای نسبتاً وسیعی برای حمایت از رشد اقتصادی دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط