انتظارات اشتغال کسب و کار در بریتانیا به کمترین میزان از فوریه 2021 رسیده است

نظرسنجی بانک مرکزی انگلستان:

انتظارات اشتغال کسب و کار در بریتانیا به کمترین میزان از فوریه 2021 رسیده است. شرکت های بریتانیایی انتظار دارند در سال آینده قیمت ها را تا 6.3 درصد افزایش دهند.

انتظارات رشد دستمزد کسب و کار در بریتانیا در سال آینده به بالاترین حد جدید یعنی 5.1% رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط