انتظارات فعلی بازار در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو

انتظارات فعلی بازار در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو:

20 سپتامبر 2023: مکث
-1 نوامبر 2023: مکث
-13 دسامبر 2023: مکث
-31 ژانویه 2024: مکث
-20 مارس 2024: مکث
-1 می 2024: با کاهش 25 صدم درصدی به 5.00-5.25٪ کاهش خواهد یافت.

تا ژانویه 2025: با ادامه چرخه کاهش به 4.17٪ می رسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط