انتظارات موسسه بارکلیز برای نشست سیاست پولی

انتظارات موسسه بارکلیز برای نشست سیاست پولی امروز بانک مرکزی کانادا : ما انتظار داریم، نرخ بهره BOC در روز جاری به میزان 0.5% افزایش یابد و به 1.5% برسد (مطابق با اجماع و قیمت‌گذاری بازار)
از نظر ما، افزایش غافلگیرکننده 75 واحدی بعید است، زیرا سخنرانان بانک مرکزی آمریکا به صراحت از ایده افزایش بزرگتر حمایت نکرده اند
ریسک‌هایی را می‌بینیم که بانک مرکزی می‌تواند سرعت افزایش را در ژوئیه بر روی افزایش 0.5 درصدی حفظ کند
ما دیدگاه میان‌مدت خود را حفظ می‌کنیم و همچنان انتظار داریم USDCAD کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط