انتظار داریم شرایط شوک تجاری ناشی از جنگ در اوکراین برای بیشتر اقتصادهای اروپایی عمیق‌تر شود

موسسه رتبه‌بندی FITCH:

ما انتظار داریم شرایط شوک تجاری ناشی از جنگ در اوکراین برای بیشتر اقتصادهای اروپایی عمیق‌تر شود و پیامدهای اقتصادی تشدید شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط