انتظار دویچه بانک از از دو افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا

دویچه بانک انتظار دارد یکی از دو افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سه ماهه سوم 0.50 درصدی باشد.

احتمال افزایش 0.50 درصدی در ماه سپتامبر بیشتر از ژوئیه است

پیش روی سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا به سمت چنین حرکتی بستگی زیادی به نحوه توسعه داده های تورم در ماه های آینده دارد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط