انتظار موسسه گلدمن ساکس از فدرال رزرو در زمینه توقف افزایش نرخ بهره

موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد که فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن در زمینه افزایش نرخ بهره توقف کند.

این موسسه افزوده که؛ پاول طی آخرین سخنانش، خاطرنشان کرد که FOMC “راه درازی را در تشدید سیاست ها پیموده است و نظرات این هفته ریاست فدرال رزرو با انتظارات ما برای توقف در نشست ژوئن FOMC مطابقت دارد.

موسسه GS اظهارات پاول در مورد “محدود کننده” بودن موضع سیاست FOMC و اینکه ریسک ها اکنون “متعادل تر” هستند را برجسته کرده است.

آقای کاشکاری از فدرال رزرو نیز آمادگی خود برای توقف افزایش نرخ بهره در ژوئن FOMC را اعلام کرد اما افزود که هنوز برای آن متقاعد نشده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط