انتظار موسسه ANZ از آغاز کاهش نرخ بهره خود از نشست ماه جولای 2024

موسسه ANZ انتظار دارد که فدرال رزرو امریکا کاهش نرخ بهره خود را از نشست ماه جولای 2024 آغاز کند.

این موسسه افزوده که که این چرخه تا ژوئن 2025 ادامه خواهد داشت و نرخ بهره تا آن زمان به میزان 2% کاهش خواهد یافت تا به صورت تدریجی به نرخ هدف برسد.

دلایلی که موسسه ANZ بر آنها تکیه کرده است عبارتند از:

ما همچنان بر این عقیده باقی می‌مانیم که اگر بهبود روند سالانه در تورم خالص PCE متوقف شود یا شروع به افزایش نکند، پس‌زمینه تورم بهبود یافته و این امر به FOMC اجازه می‌دهد تا کاهش تدریجی نرخ‌ها را از اواسط سال آغاز کند.

ما همچنین فکر می‌کنیم که FOMC باید در پیشبرد دستورالعمل‌ها در مورد زمان‌بندی مورد انتظار کاهش نرخ‌ها صبور و محتاط باشد.

ما داده های دریافتی را از نزدیک تماشا و مسیر پیش بینی خود را بر این اساس تنظیم خواهیم کرد.

ما انتظار داریم که نرخ بهره در سال جاری به میزان 1% و در طول چرخه به میزان 2% کاهش یابد.

ما انتظار داریم که این کاهش ها در هر جلسه به میزان 0.25% باشد و در ژوئن 2025 پایان یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط