انتظار موسسه UBS از فدرال رزرو ایالات متحده برای آغاز کاهش نرخ بهره خود در ماه ژوئن

موسسه UBS انتظار دارد که فدرال رزرو ایالات متحده کاهش نرخ بهره خود را از نشست سیاست پولی ماه ژوئن آغاز کند. پیش بینی قبلی این موسسه آغاز کاهش نرخ بهره در ماه می بود.

این موسسه انتظار خود در مورد میزان کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا را از 1% به 0.75% کاهش داد.

این موسسه در زمینه این تغییرات گفت: با توجه به شگفتی‌های صعودی در داده حقوق و دستمزد و تورم، اکنون انتظار داریم که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره کمی بیشتر صبر کند و اولین کاهش 0.25 درصدی خود را در ژوئن انجام دهد و پس از آن در هر فصل یک مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد تا نرخ بهره به نرخ خنثی 3.25 الی 3.5 درصد برسد.

این تجدید نظر در حالی انجام می شود که UBS معتقد است با توجه به انعطاف پذیری شگفت انگیز اقتصاد ایالات متحده، فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره عجله ندارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط