انتظار هفت افزایش 0.25 درصدی نرخ های بهره را در سال جاری و سه مرحله را برای سال آینده دارم

ایوانز از فدرال رزرو : انتظار هفت افزایش 0.25 درصدی نرخ های بهره را در سال جاری و سه مرحله را برای سال آینده دارم.

  • داده‌های جدید ممکن است باعث تغییر دیدگاه من شود
  • ما در طول سال اطلاعات بیشتری کسب خواهیم کرد و آماده خواهیم بود تا در صورت لزوم سیاست را تغییر دهیم.
  • افزایش نرخ بهره تا مارس 2023 به کمی پایین تر از ۲.۵ درصد به فدرال رزرو اختیاری می دهد.
  • اگر مسیر افزایش نرخ شامل برخی افزایش‌های نیم درصدی باشد تا زودتر به حالت خنثی برسد، ریسک بزرگی نیست.
  • این تعداد افزایش نرخ در مجموع به 2.5% می رسد که بازار نیز آن را در اواسط سال آینده با نرخ پایانی 3 درصد قیمت گذاری کرده است ، بنابراین نظر وی تقریباً با دیگاه بازار مطابقت دارد.
  • گزارش های تورم ماهانه باید در نیمه دوم سال 2022 کاهش یابد.
  • من نمی‌دانم که چرا جدیدترین پیش‌بینی‌های نرخ بهره فدرال رزرو به طور ناگهانی با تاخیر مواجه می‌شوند.
  • افزایش نرخ بهره تا 2.5% تا مارس 2023 به فد قدرت مانور می‌دهد.
  • اگر افزایش نرخ بهره 0.5% برای دستیابی به حالت خنثی زودتر رخ دهد دیگر با خطر چندانی مواجه نیستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط