انقلاب دیجیتالی در پرداخت ها

ویلیامز فدرال رزرو:

این مهم است که فدرال رزرو بفهمد چگونه فناوری های دیجیتال بر اقتصاد، سیستم مالی و اجرای سیاست ها تأثیر می گذارد.

انقلاب دیجیتالی در پرداخت ها، می تواند پیامدهایی برای بانکداری مرکزی داشته باشد.

نقش بانک های مرکزی در عرضه نقدینگی و ثبات باقی خواهد ماند، اما ارزهای دیجیتالی می توانند آن را تغییر دهند.

استیبل کوین‌ها و CBDC در کنار ریسک‌هایی که دارند می‌توانند فرصت خوبی هم باشند.

 

 

 

آخرین مطالب

مطالب مرتبط