اوپک : هیچ راه حل فوری ای برای قیمت بالای نفت وجود ندارد

اوپک: هیچ راه حل فوری ای برای قیمت بالای نفت وجود ندارد

دو یا سه کشور اوپک پلاس نمی توانند به اهداف عرضه نفت برسند

ما به تعهد عرضه نفت همه، از جمله اعضای غیراوپک پلاس نیاز داریم

عرضه نفت اکنون کافی نیست

ماموریت ما ایجاد ثبات و تعادل بازار است

بازارهای انرژی تنها مبنی بر داده ها نیستند، بلکه با ادراک و احساسات نیز در ارتباط هستند

آخرین مطالب

مطالب مرتبط