اوپک پلاس در تلاش است تا به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد در بازار باقی بماند

آقای بارکیندو، دبیر کل اوپک:

اوپک پلاس در تلاش است تا به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد در بازار باقی بماند
ما باید وضعیت انتقال انرژی را مرور کنیم.
اوپک پلاس در شرایط سخت بازار فعال بوده است.
روسیه به انجام تعهدات اوپک پلاس ادامه می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط