اوپک پلاس در ماه مارس 1.45 میلیون بشکه در روز کمتر از اهداف خود تولید کرده است

طبق گزارشات، اوپک پلاس در ماه مارس 1.45 میلیون بشکه در روز کمتر از اهداف خود تولید کرده است

نرخ انطباق اوپک پلاس با برنامه کاهش تولیدات نفت از 132% در فوریه به 157% در مارس افزایش یافته است

روسیه در ماه مارس 313 هزار بشکه در روز کمتر تولید کرد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط