اگر موانع صادرات محصولات کشاورزی روسیه به سرعت برداشته نشود، ممکن است معامله غلات از بین برود

رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه:

اگر موانع صادرات محصولات کشاورزی روسیه به سرعت برداشته نشود، ممکن است معامله غلات از بین برود.

حمل و نقل غلات از اوکراین به زودی آغاز می شود. امیدوارم فروپاشی معامله غلات رخ ندهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط