ایالات متحده تمام تلاش خود را برای مقابله با ریسک‌های امنیت غذایی ناشی از جنگ اوکراین به کار می گیرد

یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده: ایالات متحده تمام تلاش خود را برای مقابله با ریسک‌های امنیت غذایی ناشی از جنگ اوکراین به کار می گیرد.
اقدامات تاثیرگذار بر هر دو طرف عرضه و تقاضا برای امنیت غذایی بسیار مهم است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط