ایالات متحده خرید 6 میلیون بشکه نفت را رد کرد

به نقل از سخنگوی وزارت انرژی امریکا؛ ایالات متحده دور دیگری از پیشنهادها را برای خرید 6 میلیون بشکه نفت و پر کردن ذخایر نفت را با استناد به شرایط بازار رد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط