ایالات متحده در انتظار رکود اقتصادی

به نقل از نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد کسب‌ و‌ کار ایالات متحده (NABE)؛ یک اکثریت قوی از اقتصاددانان تجاری اکنون بر این باورند که ایالات متحده در 12 ماه آینده وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

در نظرسنجی جدید حدود 71 درصد از اقتصاددانان شانس رکود در ایالات متحده را 50 درصد یا کمتر می بینند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط