بازارهای سهام ایالات متحده تا پایان سال برای رشد قوی آماده می شوند

مدیر عامل و مدیر ارشد پورتفولیوی مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی در مورد سهام ایالات متحده: بر این باور است که بازارهای سهام ایالات متحده تا پایان سال برای “رشد قوی” آماده می شوند.

وی معتقد است که شاخص سهامی S&P 500 تا آن زمان به 5000 نزدیکتر خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط