بازارهای گاز اروپایی حداقل از نیمه دوم سال 2022 تا 2024، با قیمت‌های بالا، فشرده باقی می مانند

موسسه رتبه دهی FITCH :

پیش‌بینی می‌کند که بازارهای گاز اروپایی حداقل از نیمه دوم سال 2022 تا 2024، با قیمت‌های بالا، فشرده باقی بمانند.

تخصیص سرمایه، تورم هزینه و تخریب بالقوه تقاضا، زمینه های کلیدی تمرکز شرکت های نفت و گاز EMEA ( مخفف اروپا، خاورمیانه و آفریقا) در نیمه دوم سال 2022 خواهد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط