بازارها حق دارند که افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره را برای جلسه ماه مارس قیمت‌گذاری کنند

وویچیچ از بانک مرکزی اروپا:

بازارها حق دارند که افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره را برای جلسه ماه مارس قیمت‌گذاری کنند.

نقش بانک مرکزی اروپا این نیست که تعیین کند نرخ پایانی کجا باید باشد.

تورم کل در حال کاهش است.

ما باید هم تورم کل و هم تورم خالص را تحت نظر داشته باشیم.

نرخ بهره در حال ورود به قلمرو محدودکننده است.

بازارهای کار به احتمال زیاد قوی خواهند بود.

ما باید تا زمانی که تورم خالص بالا است ، افزایش نرخ بهره ادامه دهیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط