بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا به بیش از 3.5 درصد افزایش یافت

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا به بیش از 3.5 درصد افزایش یافت که این بالاترین میزان از سال 2011 می باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط