بازگشت قیمت گاز

با تداوم عرضه گاز از سوی روسیه به سمت اروپا و رسیدن فصل گرما قیمت گاز اروپا به 96 یورو/مگاوات رسید که نزدیک به قیمت قبل از شروع جنگ می باشد.

همچنان نگرانی از تحریم نفت و گاز روسیه و همین طور پرداخت بهای گاز به روبل وجود دارد.

رشد یورو موقتی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط