بانک‌داران مرکزی نگران هستند که افزایش تورم اخیر ممکن است یک پدیده موقتی نباشد

نیک تیمیراوس از WSJ : بانک‌ داران مرکزی نگران هستند که افزایش تورم اخیر ممکن است یک پدیده موقتی نباشد، بلکه انتقالی به یک واقعیت جدید و پایدار باشد و به مواردی از جمله جهانی شدن تورم، نیروی کار سالخورده و “واژگونی بزرگ جمعیتی” ، تنگی بازار کالا، گذار سبز و آسیب پذیری های شوک عرضه نیز اشاره کرده است.

چند تن از مقامات سابق فدرال رزرو که از نزدیک با آقای پاول کار کرده اند، می گویند که او احتمالاً در مورد افزایش بیش از حد نرخ بهره اشتباه می کند، زیرا تحمل تورم بیش از حد نشان دهنده شکست نهادی بسیار بزرگتری برای بانک مرکزی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط