بانک امریکا به دنبال فروش در شاخص S&P500

بانک امریکا (BoA) می گوید به دنبال فروش در شاخص S&P500 است.

این موسسه افزوده که خریداران قبل از فرود سخت با زیان مواجه خواهند شد.

این موسسه با نگاهی به حدود قیمتی 4200 : شاخص در سال جاری چند بار در این سطح حرکت کرده و هیچ شکست قابل‌توجهی در بالاتر از آن رخ نداده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط