بانک امریکا (BofA) می گوید کاهش تورم باعث کاهش نرخ ها خواهد شد

بانک امریکا (BofA) می گوید کاهش تورم باعث کاهش نرخ ها خواهد شد.

این موسسه بازدهی 2.25 درصدی در اوراق خزانه 10 ساله را هدف قرار داده است

“در حالی که تورم 8.5٪ است، ما معتقدیم که بازار ممکن است بیش از حد بر ریسک های تورمی تاکید کند

پیش بینی های ما نشان می دهد که تورم در این سه ماهه به اوج خود می رسد و به طور پیوسته تا سال 2023 کاهش می یابد.

ما معتقدیم که این باعث کاهش وحشت در اطراف تورم و کاهش نرخ ها می شود.”

آنها توصیه می کنند که یک موقعیت خرید با هدف 2.25٪ با سطح توقف 3.10٪ ایجاد کنید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط