بانک جهانی: سطوح بالای بدهی در آسیا نگران‌کننده است

بانک جهانی می گوید افزایش سطح بدهی آسیا می تواند رشد را متوقف کند.

افزایش سطح بدهی در میان کشورهای “به ظاهر سالم” در آسیا می تواند رشد این منطقه را به زیر سطح پیش بینی شده فعلی بکشاند.

وی با اشاره به اینکه افزایش استقراض دولت از بازارهای داخلی سطح اعتبار در دسترس شرکت‌های خصوصی را محدود می‌کند و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: سطوح بالای بدهی در آسیا نگران‌کننده است.

“ما یک مشکل همزمان داریم: بدهی زیاد و سرمایه گذاری بسیار کم.”

“مصرف دولتی و مصرف خصوصی زیادی از طریق بدهی تامین می شود، از سوی دیگر سرمایه گذاری زیادی از طریق اعتبار تامین نمی شود و این عالی نیست.”

در نتیجه “رشد می تواند بسیار کمتر” از آنچه ما پیش بینی می کردیم باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط