بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد چین امسال 5% رشد کند

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد چین امسال 5% رشد کند.
جنگ روسیه علیه اوکراین جدی ترین خطر برای منطقه است.
به گفته این بانک پیش‌بینی می‌شود که منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام در سال 2022 رشد 5 درصدی داشته باشند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط