بانک فدرال رزرو هنوز آماده اعلام پیروزی بر تورم نیست

نیک تیمیراوس از WSJ: یک منبع داخلی فدرال رزرو می گوید بانک هنوز آماده اعلام پیروزی بر تورم نیست.

عدم اطمینان در مورد مسیر تورم در اواخر تابستان امسال، پیش‌بینی گام‌های بعدی فدرال رزرو پس از افزایش احتمالی یک چهارم درصدی نرخ بهره در این هفته را دشوار می‌کند.

برخی از سیاست گذاران و اقتصاددانان فدرال رزرو نگران هستند که کاهش تورم موقتی باشد.

تقاضای زیادی در اقتصاد وجود دارد که به همین دلیل نمیتوان مطمئن بود که تورم در سال های آینده به هدف 2 درصدی فدرال رزرو باز خواهد گشت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط