بانک لویدز: کسب و کار بریتانیا به خوش بینانه ترین حالت دو سال اخیر خود رسیده است

کسب‌وکار بریتانیا به خوش‌بینانه‌ترین حالت خود در تقریباً دو سال اخیر رسیده است.

میزان اطمینان تجاری بانک لویدز از 39 در نوامبر به 42 در اکتبر رسید و شرکت‌ها خوش‌بینی خود نسبت به اقتصاد و چشم‌انداز تجاری را ذکر می‌کنند.

نظر بانک لویدز:

ما همچنین شاهد یک چرخش واقعی در احساسات تولیدکنندگان بوده‌ایم که اعتماد تجاری به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته رسیده است که منعکس‌کننده این انتظار در میان بسیاری از شرکت‌ها است که نرخ بهره اکنون به اوج خود رسیده است و ممکن است در سال آینده شروع به کاهش کند.»

داده‌های ما نشان می‌دهد که شرکت‌ها همچنان از حاشیه سود خود در واکنش به افزایش‌ نرخ بهره تا به حال، فشارهای افزایش دستمزدها، و چشم‌انداز افزایش دوباره قیمت‌های انرژی در زمستان امسال محافظت می‌کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط