پیش بینی گلدمن ساکس در مورد تورم

موسسه گلدمن ساکس در سال 2024، افزایش منحنی بازده، چرخش فدرال رزرو، کاهش تورم و کاهش رشد را پیش بینی می کند.

این موسسه افزود؛ فکر نمی‌کنم فدرال رزرو در چرخش سیاست های پولی خود سریع باشد، اما این “جهت سفر” خواهد بود زیرا شاهد کاهش تورم و کاهش سرعت رشد هستیم.

سال 2024 “سال اوراق قرضه خواهد بود”، چرا که اوراق عملکرد خوبی دارند.

ما همچنین شاهد شیب تند منحنی بازدهی خواهیم بود زیرا استقراض زیادی در حال انجام است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط