بانک مرکزی اروپا: اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه چهارم ضعیف باقی خواهد ماند

بانک مرکزی اروپا: اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه چهارم ضعیف باقی خواهد ماند.

در مورد نرخ بهره: ما باید از آسیب بیهوده به اقتصاد و ثبات مالی جلوگیری کنیم که در نهایت ثبات قیمت‌ها را نیز به خطر می‌انداز

خطرات برای اقتصاد منطقه یورو به سمت پایین متمایل شده است.

کاهش ترازنامه بانک مرکزی اروپا، شرایط پولی و همچنین افزایش نرخ بهره را سخت‌تر می‌کند.

روند تورم کاهنده ناحیه یورو به خوبی در حال انجام است.

انقباض شدید ترازنامه بانک مرکزی اروپا می‌تواند اثر کاهنده ای بر اقتصاد داشته باشد که با چشم انداز تورمی توجیه نمی‌شود.

سیاست پولی انقباضی هنوز تأثیر کاملی نداشته است و در آینده به کاهش تقاضا ادامه خواهد داد.

کاهش تورم نشان داده شده توسط داده‌های روز پنجشنبه یک تحول مطلوب است.

در صورتی که تولید ضعیف مداوم باعث تسریع کاهش تورم شود، ممکن است شرایط پولی را تسهیلی کنیم.

سطح نرخ بهره فعلی برای پایین آوردن تورم به سمت هدف مطابقت دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط