بانک مرکزی اروپا : بخش بانکداری اروپا قوی است

بانک مرکزی اروپا : بخش بانکداری اروپا قوی است.

با توجه به عدم قطعیت، وابستگی به داده ها به طور فزاینده ای مهم می شود.

انتظار می‌رود تورم خالص در منطقه یورو در بقیه سال همچنان بالا بماند.

اگر پیش‌بینی‌های پایه ما حفظ شود، ما به افزایش نرخ ادامه خواهیم داد .

برخی از مولفه های تورم خالص در حال کاهش هستند.

داده ها نشان می دهد که فشارهای تورمی همچنان در حال گسترش است.

تأثیر بحران بانکی در اروپا، باید حداقل باشد.

ریسک های مرتبط با چشم انداز تورم به طور مساوی توزیع می شوند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط