بانک مرکزی اروپا: تعدیل فعالیت ها درخصوص تورم

بانک مرکزی اروپا:

فعالیت‌ها در ناحیه یورو به وضوح در حال تعدیل شدن است.

انقباض غیرمعمول پولی بعید به نظر می‌رسد که رکود عمیق را پیش‌بینی کند، بلکه نشان‌دهنده تعادل مجدد قابل توجه دارایی‌ها است.

کاهش عرضه پول به معنای رکود عمیق نیست.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط