بانک مرکزی اروپا: روند سریع کاهش تورم احتمالا در سال 2024 کند خواهد شد

بانک مرکزی اروپا:

روند سریع کاهش تورم احتمالا در سال 2024 کند خواهد شد.

روند کاهش تورم در ابتدای سال به طور موقت متوقف می شود.

چشم انداز اقتصادی به سمت نزولی متمایل شده است.

تحولات رشد ناامید کننده تر است.

رکود فنی در نیمه دوم سال 2023 ممکن است.

تصمیمات آتی بانک مرکزی اروپا همچنان به داده ها وابسته است.

داده های دریافتی نشان می دهد که آینده نامشخص است و چشم انداز به سمت نزولی متمایل است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط