بانک مرکزی اروپا: ما به اوج نرخ بهره نزدیک شده ایم

بانک مرکزی اروپا:

ما به اوج نرخ بهره نزدیک شده ایم.

زمانی که به اوج نرخ بهره برسیم باید مدتی در این محدوده باقی بمانیم.

خبرهای خوبی در مورد تورم دریافت می‌کنیم.

تورم مواد غذایی باید در نیمه دوم 2023 کاهش یابد.

تورم سال آینده باید به طور متوسط 2.5% باشد.

تورم به کاهش ادامه خواهد داد و تا سال 2025 به 2% بازخواهد گشت.

اقتصاد فرانسه باید بدون رکود از تورم خارج شود.

رشد سال 2023 فرانسه را 0.7% پیش‌بینی می‌کنم.

اگر فرانسه بتواند مخارج خود را تثبیت کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور طی 10 سال به زیر 100 درصد می رسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط