بانک مرکزی اروپا پیش بینی‌های تورم خالص خود را افزایش خواهد داد

به نقل از منابع، بانک مرکزی اروپا پیش بینی‌های تورم خالص خود را افزایش خواهد داد.

پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا تورم را به طور قابل‌ توجهی بالاتر از هدف 2 درصد در سال 2024 و کمی بالاتر از 2 درصد در سال 2025 نشان می‌دهد.

بانک مرکزی اروپا با توجه به آرامش بازارها، تورم سرسختانه و نگرانی های مربوط به اعتبار، همچنان به سمت افزایش %0.5 نرخ در روز پنجشنبه تمایل دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط