بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را از 1% طبق پیش بینی ها به 1.25% افزایش داد.

بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را از 1% طبق پیش بینی ها به 1.25% افزایش داد.

بیانیه بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی سیاست های پولی را برای رسیدن تورم به نرخ ۲ درصد تنظیم می کند به گونه ای که به اشتغال کمک کند.۶ نفر از ۹ نفر رای به ۰.۲۵٪ افزایش و ۳ نفر رای به ۰.۵٪ افزایش داده اند. فشار های تورمی همچنان بالاست.

پیش بینی می شود در گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم افت 0.3% داشته باشیم که ضعیف تر از پیش بینی ماه می می باشد. مشکلات استخدام بالا بوده و تقاضای نیرو کار همچنان زیاد است. انتظار می رود تورم بیش از ۹٪ باشد و در اکتبر به بیش از ۱۱ ٪ تجاوز کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط