بانک First Republic روز دوشنبه تقاضاهای برداشت را برآورده ساخت

بانک first republic (شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی) روز دوشنبه با کمک بودجه اضافی توانست تقاضای‌های برداشت را برآورده کند و هیچ خروج گسترده‌ای از سپرده‌ها رخ نداد.

سهام این بانک نزولی 63 درصدی داشته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط