بایدن روی ریسک‌زدایی با چین متمرکز است

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا: اگر می‌خواهید امریکا گروه 20 (G20) را ترک کند، از پوتین استقبال کنید.

بایدن روی ریسک‌زدایی با چین متمرکز است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط