با ایجاد تنش مجدد در مرز روسیه بازدهی اوراق قرضه کاهش پیدا کرد

با ایجاد تنش مجدد در مرز روسیه بازدهی اوراق قرضه کاهش پیدا کرد.

با این وجود که عمده سرمایه گذاران اوراق قرضه
موارد اعلامی از طرف فدرال رزرو را پذیرفته بودند
و کلیه شواهد کاهش تنش را نشان می داد

اما مجدد با افزایش این تنش ها بازدهی اوراق خزانه داری
ایالات متحده آمریکا امروز کاهش یافت.

این افت در مجموع 4 واحد پایه کاهش داشت که این اتفاق در زمان شروع تنش یعنی ساعت 4 صبح به وقت آمریکا بود
همچنین اوراق ۳۰ ساله هم با 4 واحد کاهش به 2.321 رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط