با تداوم تورم، بازده اوراق قرضه اروپا بالاتر می رود

با تداوم تورم، بازده اوراق قرضه اروپا بالاتر می رود.

داده های تورم فرانسه و اسپانیا نشان می دهد که تورم بالا به دنبال چسبندگی بیشتر می باشد.

بازده اوراق 10 ساله فرانسه با 7 واحد افزایش به 3.145 درصد رسید که بالاترین میزان از فوریه 2014 است.
بازده اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا با 7 واحد افزایش به 3.700 درصد رسید که بالاترین میزان از آوریل 2012 است.
بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان با 8 واحد افزایش به 2.66 درصد رسید که بالاترین میزان از جولای 2011 است.

از سوی دیگر بازارهای پولی نیز برای اولین بار در چرخه انقباض، نرخ پایانی 4 درصد را برای بانک مرکزی اروپا قیمت گذاری می کنند.

این داده ها همچنین بر سهام و زیربنای دلار تأثیر می گذارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط