با کاهش تقاضای صادراتی در راستای کاهش رشد اقتصادی، رشد در آسیا و اقیانوسیه کاهش می یابد

آخرین چشم انداز اقتصادی S&P برای آسیا و اقیانوسیه؛

با کاهش تقاضای صادراتی در راستای کاهش رشد اقتصادی (در میان اقتصادهای بزرگ جهانی)، رشد در منطقه کاهش می یابد. “با این حال، بهبود تقاضای داخلی ناشی از کووید تا حد زیادی دست نخورده است، بنابراین رشد کلی تنها به میزان متوسطی کاهش یافته است.” این امر به ویژه در استرالیا، هند، ژاپن، اندونزی و فیلیپین که رشد بیشتر مبتنی بر تقاضای داخلی است، صادق است.

تورم در سراسر منطقه افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی و کالاها است، اما نه به اندازه ایالات متحده و اروپا.

در مورد استرالیا به طور خاص، پیش بینی رشد استرالیا در سال 2022 را از 4 درصد به 3.6 درصد کاهش و در سال 2023 را از 2.7% به 2.8% افزایش داده است. انتظار می رود تورم استرالیا در سال جاری به طور متوسط به 5 درصد، در سال 2023 به 3 درصد و در سال 2024 به 2.5 درصد برگردد.

انتظار می رود نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال جاری به 1.75 درصد ، در سال 2023 به 2.5 درصد ، در سال 2024 به 2.75 درصد افزایش و در نهایت در سال 2025 بع 2.5% کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط