بحران گاز آلمان قابل مدیریت است، اما مراحل بعدی سخت است

بحران گاز آلمان قابل مدیریت است، اما مراحل بعدی سخت است.

کاهش جریان گاز روسیه، آلمان را در وضعیت خطرناکی قرار می دهد، اما اینکه آیا این به یک بحران انرژی تمام عیار تبدیل می شود یا خیر ، بستگی به این دارد که شرکای اروپایی چقدر مایل به همکاری هستند.

بلومبرگ: تا زمانی که بار کاهش عرضه با سایر کشورها تقسیم شود، صنعت آلمان به گاز دسترسی خواهد داشت. اگر برلین مجبور شود جریان گاز را در حده پایین خود حفظ کند، ممکن است تولیدکنندگان صنعتی سنگین آن که 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند، با جیره بندی آسیب ببینند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط