برای بازگرداندن تورم به سطوح قابل قبول، حداقل یک دوره رشد کمتر از روند مورد نیاز است

گزارش سالانه بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) :

برای بازگرداندن تورم به سطوح قابل قبول، حداقل یک دوره رشد کمتر از روند مورد نیاز است اما ممکن است یک کاهش متوسط کافی نباشد.

کاهش تورم می تواند شامل هزینه های تولید قابل توجهی باشد، همانطور که پس از “تورم بزرگ” در دهه 1970 ” مشاهده شد. در بدترین سناریو، اقتصاد جهانی می‌تواند برای دوره‌ای از رکود تورمی تنظیم شود که شامل رشد کم و تورم بالا باشد.

مدیر کل BIS آگوستین کارستنز:

ترکیب فعلی تورم بالا و سطح بدهی بالا، بی سابقه بود. برای مدت طولانی، سیاست های مالی و پولی راه حل اقتصادی بوده و منجر به رشد ناشی از بدهی شده است و اکنون اینها از مسیر خارج شده اند.»

با تشدید سیاست های پولی، تنش ها با سیاست های مالی پدیدار خواهد شد. با افزایش سرعت عادی سازی پولی، نرخ های رشد احتمالا نزدیک تر یا حتی کمتر از نرخ بهره خواهد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط