برای جلوگیری از یک فاجعه اقتصادی، باید سقف بدهی را افزایش دهیم

خانم یلن، وزیر خزانه داری آمریکا: برای جلوگیری از یک فاجعه اقتصادی، باید سقف بدهی را افزایش دهیم.
در غیر این صورت، این اولین بار در آمریکا خواهد بود که ما در پرداخت های خود ناکام می شویم.
وی تکرار کرد که ایالات متحده ممکن است در اوایل ماه ژوئن دچار نکول شود.
من به قدرت کلی سیستم بانکی اطمینان دارم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط