بررسی ایده تعلیق مشارکت روسیه از اوپک پلاس توسط اعضای اوپک

به گزارش wsj؛ برخی از اعضای اوپک در حال بررسی ایده تعلیق مشارکت روسیه از اوپک پلاس و استفاده از آن برای افزایش سهمیه ها هستند که این امر راه را برای سعودی ها و اماراتی ها برای پمپاژ بیشتر نفت هموار می کند
نمایندگان گفتند: “برخی از اعضای خلیج فارس برنامه ریزی برای افزایش تولید در چند ماه آینده را آغاز کرده اند
واقعیت این است که اکثر تولیدکنندگان اوپک در تلاش برای افزایش تولید هستند.
نمایندگان گفتند: “برخی از اعضای خلیج فارس برنامه ریزی برای افزایش تولید در چند ماه آینده را آغاز کرده اند
واقعیت این است که اکثر تولیدکنندگان اوپک در تلاش برای افزایش تولید هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط