برگزاری جلسه استماع توسط مجلس نمایندگان امریکا

مجلس نمایندگان امریکا قرار است در تاریخ 17 مه یک جلسه استماع در مورد بانک های ورشکسته و بازارهای وام مسکن برگزار کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط